Самоорганизация и неравновесные
процессы в физике, химии и биологии
 Мысли | Доклады | Самоорганизация 
  на первую страницу НОВОСТИ | ССЫЛКИ   

Потлцена бя Русе оде Грьце а Реме
от 07.04.07
  
Мысли


Асклд есе темен воен а теко днесе од Грьцех освъцен же нiкiех Русы несте а сенте врвы А тому можахомсе смаяте яко бяста Кiморiе такожде це нахше а тiто Ромы трясяi а Грьце розметще яко прасете устрашены

Дощ.6е Тi щасе соуте велма прчеста бо теден же сме такоу ясна А сушна бя на ны зурiва Тако жетва се не уродде а претож iдяхом на земе iну а тамо сме удержехом Потлцена бя Русе оде Грьце а Реме А тоi iдша по брезех моренстех до Суренже А тамо утворi Суренж крае бо тен есе сурен Дате бо Кыеву Се та утврора не добiсе а зеле бо пртяща бяхо Тату бо перве ворензе прiдша до Русе а Асклд слiлоу пограмлi кнезе нашему а потлце того...Асклд а позде Дiр уседнешеся на не яко непрощен кнз А тiто кнжiте поща над она до iста бендщете вутце а семе го костыре хранящ го ОгнБг а дому томуа одеврате лiк свен од она яко бяста она кнзе од Грьцех крцена Асклд есе темен воен а теко днесе од Грьцех освъцен же нiкiех Русы несте а сенте врвы А тому можахомсе смаяте яко бяста Кiморiе такожде це нахше а тiто Ромы трясяi а Грьце розметще яко прасете устрашены

  


СТАТИСТИКА