,
  | |  
    |    


02.08.16
  
, , , -

,, " " ". - . : , , , XVIII ". . . , - ", (), 250 ".
. " ", .
, , , , , . " , (, ) , , , , , , - , , .
, , , - .
- XVI XVII . , . - , 1955 . "...
.
, ,
,
, , , ,
, ,

.

http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_211.htm
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_761.htm
, 1966, 11-12.
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_736.htm

, , , , , , , , , . .
, , , ( , ) , . , , , . , . , , , , . , , , , - - , , . , , , , , , , , , . .

, , , , , .
,
,
,
,
,
.
,
.. . . , . - , -, 1955, .372
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VISHENSKIY_Ivan/_Vishenskiy_I..html 5.2

3 , , : . , ( , 3 ) . , , , , . , , .
, .
", ", ", ",
.
, !
, , , . , , , , , , - , , ( ) .

..., , , , , , , , , , , , , . , , , , , , . , , , , x ( , , , )
.
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_224.htm
: , . . . -: - , .1, 1977. 303. ( 3-4/1-205); .2. 1979. 290. ( 78/94)
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_759.htm
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_760.htm
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_761.htm